Badanie nasienia 

 

Badanie nasienia:

Punkt przyjęć materiału:
 Szpital CDT Medicus

ul.Leśna 8b, 59-300 Lubin

poniedziałek-piątek 

po wcześniejszej rejestracji

Telefon: + 48 76 7282400 (401)
E-mail: npsvitanova@gmail.com

Badanie nasienia jest podstawowym badaniem oceniającym płodność męską.W celu uzyskania najbardziej wiarygodnych wyników powinno być ono wykonywane dwukrotnie w odstępie od dwóch tygodni do trzech miesięcy.

Do częstych przyczyn powstawania nieprawidłowości należą niezdrowy styl życia, niezbilansowana dieta, stosowanie używek takich jak alkohol, papierosy czy przyjmowanie niektórych leków. Odchylenia od normy występują u mężczyzn narażonych na szkodliwe działanie czynników toksycznych, podwyższonej temperatury, sterydów,dopalaczy.

Badanie nasienia wykonujemy zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia.   

Do oceny preparatu nasienia wykorzystujemy analizator SQA-V-Gold firmy MES

(Medical Electronic System) opierając się o normy wg V edycji WHO

(„Laboratory manual for the Examination and processing of human semen 2010”).

W badaniu podstawowym oceniana jest objętość, wygląd i czas upłynnienia ejakulatu. Określa się liczbę plemników, ich ruchliwość, żywotność, stopień aglutynacji i budowę, w tym odsetek plemników o prawidłowej budowie oraz z wadami.

Aktualne wartości referencyjne dla poszczególnych parametrów nasienia wg WHO 2010.
• objętość ejakulatu: > 1,5 mL
• koncentracja plemników: ≥ 15 mln/mL
• całkowita liczba plemników w ejakulacie: ≥ 39 mln
• ruchliwość plemników: ≥ 32% plemników o ruchu postępowym lub ≥ 40% plemników o ruchu postępowym i niepostępowym
• żywotność plemników: ≥ 58% żywych plemników
• morfologia plemników: ≥4% plemników o prawidłowej budowie.

Wartości poniżej referencyjnych sugerują możliwość ograniczenia płodności mężczyzny. Podobnie, prawidłowy wynik badania nasienia nie jest bezdyskusyjnym dowodem płodności. Wartość diagnostyczna badania nasienia jest tym większa, im bardziej wyniki odbiegają od wartości referencyjnych.

Badanie nasienia można wykonać w Lubinie, przy ul.Leśnej 8b.

Rejestracja telefoniczna: 76 72 82 400, 76 72 82 401

Oddając nasienie do badania należy zachować 2-5-dniowy okres wstrzemięźliwości seksualnej. Nasienie należy pobrać do jałowego pojemnika(sterylny pojemnik na mocz).    

Jeśli nasienie zostało oddane w domu, materiał musi zostać dostarczony do laboratorium w ciągu 30-40 min z zachowaniem temperatury ciała człowieka.Nasienie należy oddać poprzez masturbację lub podczas stosunku płciowego do specjalnej prezerwatywy bez środka plemnikobójczego (prezerwatywa perforowana).

Oddanie nasienia może zostać dokonane w naszym ośrodku, który dysponuje do tego celu specjalnym pomieszczeniem. Fakt ten proszę zgłosić podczas umawiania się na badanie nasienia.

59-100 Polkowice

ul. Józefa Chełmońskiego 5A

npsvitanova@gmail.com